Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Raw ’n More Oy asiakas-, tilaus-, laskutus- ja markkinointirekisteri

Raw ’n More Oy:n rekisteri sisältää

 • Asiakasrekisteri – tavaroita ja palveluita ostaneet
 • Asiakasrekisteri – jälleenmyyjät
 • Toimittajarekisteri
 • Uutiskirjeiden, kutsujen ja tiedotteiden lähetysrekisteri
 • Työntekijät
 • Työnhakijat

Rekisteri sisältää kaiken tai osan seuraavista tiedoista:

 • Henkilöasiakkaan nimi
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Osoitetiedot
 • Sähköpostitiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Laskutustiedot
 • Tilaushistoria
 • Mahdolliset markkinointikiellot
 • Työntekijöiden henkilötiedot
 • Työhakemuksen tiedot

Tiedot on saatu suoraan asiakkaalta / yrityksestä / työntekijältä /työnhakijalta. Yrityksen kohdalla tiedot on voitu myös hakea YTJ- tietojärjestelmästä.

Rekisterin pitäjä

Raw ’n More Oy (2701200-1)
Lauttasaarentie 4, 00200 Helsinki
Puh. 010 581 7171
morerawraw@gmail.com

Vastuuhenkilönä toimii Raw ’n More Oy:n omistaja Ebba Aminoff, joka varmistaa, että rekisteriä käytetään asianmukaisesti ja että tietosuojaus on kunnossa.

Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja häneltä saa tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja palvelluiden tuottamiseen. Tietoja käytetään Raw ’n More markkinointiviestintään,  tuotteiden toimittamiseen oikeaan osoitteeseen sekä laskutukseen.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisterintiedot tallennetaan Euroopan Unionin alueella sijaitsevien palvelinkeskuksiin. Palvelutarjoajien ja muiden tietojenkäsittelijöiden kanssa on voimassa henkilötietojen käsittelyä rajoittavat sopimukset, joissa palveluntarjoajat vahvistavat noudattavansa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR)

Tietosuojalauseke

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterin pitäjän-kohdassa mainittuun osoitteeseen. Raw ’n More Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Raw ’n More voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.